Přeskočit na obsah

Řez ovocných a okrasných stromů

Řezy stromů

Ovocné stromy

Plody ovocných stromů potřebují dostatek světla, jinak opadají a nedozrají. Strom zase potřebuje energii, aby se o úrodu postaral do poslední chvíle.

Jak toho docílit, když je strom vzrostlý a sami si na odbornou péči o něj netroufnete? Přizvěte si na nás na pomoc. Provádíme všechny typy řezů ze žebříku a za pomoci lanových technik.

U jakých ovocných stromů řez provádíme?


  • Řez ovocných stromů švestka
  • Řez ovocných stromů jabloň
  • Řez ovocných stromů meruňka
  • Řez ovocných stromů ořešák
  • Řez ovocných stromů hrušeň a další

Jaký je ceník řezu ovocných stromů?

Řez ovocných stromů provádíme za 350 Kč/hod.

Okrasné stromy

Řez stromů – řez stromů slouží především pro zvýšení provozní bezpečnosti v okolí stromů. Řez stromů se také provádíme pro zvýšili jejich stability.

Níže si můžete přečíst podrobný přehled nejčastěji používaných druhů řezů stromů:

Řezy zakládací

Řez zapěstování koruny – slouží k zapěstování korunky u „špičáků“ přímo na stanovišti.

Řez komparativní (srovnávací) – měl by být součástí výsadby stromů, se záměrem vyrovnat poměr kořenů a koruny.

Výchovný řez – Provádí se do 10-15 let po výsadbě. Cílem je založit staticky odolnou korunu charakteristickou pro daný taxon (druh stromu), popř. přizpůsobit velikost a tvar koruny specifickým požadavkům daného stanoviště (např. úprava odchodné či podjezdové výšky apod.). Odstraňují se při něm suché či poškozené větve, větve kodominantní a tlakové vidlice, jenž by se pozdějším řezem stromu již odstranit nedaly nebo by tento řez stromu způsobil v pokročilém věku díky své velikosti na stromě nevratné škody v podobě místa vstupu patogenu. Řezem stromu se může také upravit podchozí (2,5 m) či podjezdová (5m) výška.

Tento řez stromů může při budoucí péči o strom ušetřit nemalé finanční prostředky, jenž díky němu nebude nutné později vynaložit na nákladný řez stromů nutný pro stabilizaci jejich korun.

U vzrostlých jedinců pak přichází na řadu tzv. udržovací řezy, které mají za cíl zajistit dlouhodobou funkčnost a bezpečnost stromů.

Řezy udržovací

Tyto řezy je možné provádět v průběhu celého roku.

Řez zdravotní – v současné době nejvíce používaný řez stromů sloužící k udržení přiměřeného zdravotního stavu stromu a zajištění jeho provozní bezpečnosti. Tento řez stromů se opakuje většinou po 3-7 letech v závislosti na zdravotním stavu stromu a jeho vitalitě.

Zdravotním řezem stromů se odstraňují především větve suché, mechanicky poškozené, zlomené, napadené houbovými chorobami či škůdci, navzájem se křížící, nevhodně postavené, pahýly. V menší míře je někdy možné provést i redukční řez tlakových vidlic.

Zdravotní řez stromů se provádí především v době vegetace, kdy na něj dřeviny mohou nejlépe reagovat. Je to nejčastější řez stromů používaný v ČR.

Řez bezpečnostní – jedná se o minimalizaci zdravotního řezu s přihlédnutím k zajištění provozní bezpečnosti. Řezem se odstraňují především větve suché, mechanicky poškozené či zlomené. Tento řez stromu lze doporučit především v méně frekventovaných částech parků a obcí. Jde o nejlevnější řez stromů.

Lokální redukce směrem k překážce – těmito druhy řezů redukujeme jen určité části koruny z objektivních důvodů ( dům ,elektrické vedeni, podjezdná a podchodná výška, atd. ).

Řezy stabilizační

Tyto řezy se zpravidla provádějí v období vegetačního klidu.

Redukce obvodová – Při tomto řezu dochází k redukci koruny stromu jako celku z důvodu stabilizace jedince snížením těžiště koruny a zmenšením náporové plochy pro vítr.
Tento řez musí být prováděn co nejcitlivěji, případně rozdělen do etap s odstupňováním několika let, aby následkem velké redukce stromu nedošlo k oslabení jeho vitality či nenávratnému poškození.

Stabilizace sekundární koruny – tímto řezem se obvykle řeší přerostlé sekundární koruny stromů – často vzniklé po zanedbání řezu hlavového.

Řez sesazovací – jedná se o zásadní redukci koruny na kosterní větvení. Rezignujeme zde na přirozený habitus jedince, jde o destruktivní typ řezu. Lze provádět pouze u některých druhů a vyžaduje pravidelnou následnou péči. Dle standardů lze provádět pouze na topolech a vrbách.

Řezy tvarovací

Řez na hlavu – Uplatňuje se u jedinců zejména v uličních stromořadích, kde nemají prostor pro svůj přirozený růst. Nejlepší je zapěstovat „hlavy“ již v mladém věku. Řez mladých výhonů se pravidelně opakuje v intervalu obvykle 1 až 3 let.

Jaký je ceník řezu okrasných stromů?

Ceny řezů se odvíjí od druhu a náročnosti. Bezpečnostní a zdravotní řez se pohybuje v rozmezí 1 500 – 3 500 Kč za strom. Pro konkrétní finanční nabídku nás kontaktujte.