Přeskočit na obsah

Revize OOPP horolezeckého materiálu

Revizní činnost je vyžadována normami ČSN 83 2611, ČSN 83 2612 a ČSN–EN 365.

Tyto revize jsou nutné, pokud používáte prostředky osobní ochrany k individuálnímu zabezpečení.

Protokoly o revizi jsou potvrzovány podle návodu výrobců na 365 dní. Tyto revize jsou dále nutné pro půjčovny, lanová centra a parky, a podobná komerční využití. Pro soukromé sportovní použití je výrobci doporučují, ale nenařizují.