Ceník

Rizikové kácení patří mezi nejrizikovější práce v odvětví arboristiky a výškových prací. Je zde vysoký faktor možnosti úrazu, poškození majetku nebo smrti. Při práci je třeba používat lana, jistící a bezpečnostní prvky a zařízení s velice omezenou dobou bezpečného užití. Cena se odvíjí od náročnosti a doby strávené při práci. U rizikového kácení nemáme stanovenou hodinovou sazbu, neboť hodina kácení vysokého rovného smrku je méně náročná než stejný čas strávený na rozložitém dubu. Cena se odvíjí od míry rizikovosti, náročnosti a způsobu kácení. Dále druhu dřeva, větvení, zdravotního stavu stromu a přístupu.

Cena u rizikového kácení stromů se dá velmi těžko určit, proto nejraději volíme variantu osobní konzultace přímo na místě konání. V případě, že se rozhodnete nám zaslat fotografie, pokuste se vyfotit strom celý a přidat informaci o obvodu kmene (měřeno 130 cm nad zemí) a přibližné výšce stromu.

Doprava, posouzení stromu, nezávazná konzultace na místě pro určení ceny nebo postupu je zdarma (do 30 km) i v případě, že k pokácení nedojde.

Ceník postupného kácení stromolezeckou technikou

Orientační ceník je rozdílný pro jehličnaté a listnaté stromy.

Jehličnatý strom

140 – 180 Kč / 1 m výšky

Listnatý strom

80 – 90 Kč / 1 cm průměru kmene ve výšce 130 cm.

Ceník směrového kácení ze země

400 – 1 200 Kč / strom

Bezpečnostní a zdravotní řez

1 500 – 3 500 Kč / strom

Řez ovocných stromů

350 Kč / hod.