Přeskočit na obsah

Hodnocení stromů

Hodnocení stavu stromů

Někdy nazývaný dendrologický průzkum. Hodnocení je vždy zpracováváno dle platného arboristického standardu.

Strom je hodnocen komplexně s návaznostmi na veškeré působící okolní vlivy (vlivy stanoviště, proudění větru, prokořenitelný prostor aj.). Nejprve se provede terénní šetření s naměřením dendrologických parametrů a zjištěním vitality, zdravotního stavu, stability a perspektivy dřeviny. Následně je vypracován závěrečný posudek, který obsahuje i návrh pěstebních opatření, popřípadě plán péče rozdělený dle priorit v časovém horizontu.

Veškeré hodnocení probíhá vizuálně metodou VTA (Visual Tree Assessment).