Přeskočit na obsah

Inventarizace dřevin

Inventarizace dřevin

S inventarizací dřevin (též také pasport dřevin) získá vlastník komplexní přehled o stromech a keřích v jeho správě.

Inventarizace dřevin obsahuje základní hodnocení stavu dřevin (příp. skupiny dřevin) a návrh pěstebních opatření ke každé dřevině. Vlastník dřevin obdrží s pasportem online interaktivní mapu s umístěním dřevin s fotodokumentací a plánem péče do dalších let.

Inventarizované dřeviny budou online dostupné na Stromy pod kontrolou.