Nabízené služby

Rizikové kácení stromů

Strom i ve velmi omezeném prostoru dokážeme speciální lanovou technikou bezpečně postupně rozebrat a šetrným způsobem dostat na zem tak, aby nedošlo k jakékoli škodě na majetku našich zákazníků.

Řez stromů

Dodržujeme standardy pro řez stromů vydané AOPK ČR.

Bezpečnostní řez – Po jeho provedení bude strom bezpečný pro svoje okolí. Při tomto řezu budou ze stromu odstraněny suché nebo zlomené větve.

Zdravotní řez – Kromě bezpečnosti bude tímto řezem ještě podpořena vitalita stromu.

Redukční řez – Při tomto typu řezu dochází k redukci koruny ať už z důvodu jejího prosvětlení, omezení růstu v určitém směru (budovy, el. vedení, komunikace), stabilizace koruny atd.

Výchovný řez – Výchovným řezem mladých stromů (5 – 15 let po výsadbě) se ovlivňuje architektura koruny a zajišťuje se bezpečnost stromu v dospělosti. Při tomto řezu odstraňujeme růstové defekty a zajišťuje se podchodná nebo podjezdná výška koruny.

Speciální řez – např. „řez na hlavu“, kterým pravidelně a po celou dobu existence stromu je nutné odstraňovat jedno až tříleté přírůstky

Řez ,,přírodě blízký‘‘ – Jedná se o typ řezu, který napodobuje přirozené odumírání stromu, kde se silnější suché zredukované větve ponechají v koruně. Účelem tohoto ošetření je zachovat strom nejen jako „sterilní“ kulisu, ale jako samostatné prostředí vhodné i pro existenci dalších organismů.

Řez ovocných dřevin – Cílem řezu je dosažení rovnováhy mezi růstem nových výhonů a produkcí ovoce. Prostředkem k tomu je regulace množství větví na stromě tak, aby všechny listy a plody měly dostatek prostoru a světla.

Uvízlé předměty na stromě

Stromolezeckou technikou šetrně sundáme drony, modely letadel, draky a další objekty uvízlé v koruně stromu.

Kontaktní formulář