Přeskočit na obsah

Časté dotazy

Kdy lze kácet stromy?

Stromy jehličnaté a listnaté

Stromy jehličnaté rostoucí mimo les je doporučeno kácet výhradně v době vegetačního klidu (od 1. listopadu do 31. března). Povolení ke kácení není potřeba jen v případě že strom má ve 130 cm nad zemí obvod do 80 cm. Pokud má strom obvod větší, musí se žádat příslušný úřad o povolení ke kácení dřevin mimo les. A to i v případě roste-li strom na vašem pozemku.

Podobně je tomu i u listnatých stromů. Zde ale není vždy bezpodmínečné kácení. Naší snahou je stromům pomáhat, a proto vždy strom prohlédneme a navrhujeme konkrétní druh ošetření. V případě že ošetření není možné, strom pokácíme.

Keře lze bez povolení kácet do souvislého keřového poroste 40 m2 .

Stromy jehličnaté a listnaté

Stromy ovocné

Kácení stromů ovocných probíhá nejčastěji v době vegetačního klidu dřeviny, tj. od 1. listopadu do 31. března. Kácení v době vegetačního klidu je pouze doporučeno – slouží pro ochranu např. hnízdících ptáků apod.

Povolení ke kácení není potřeba. Lze kácet stromy jakékoliv výšky i obvodu kmene.

Pokud potřebujete ovocný strom pokácet i během roku, ať již z důvodu estetiky či bezpečnosti, kontaktujte nás a my Vám pomůžeme.

Příklady ovocných dřevin:
Ořešák
Jabloň
Hrušeň
Třešeň atd.

Proč a kdy řezat ovocné stromy?

Účelem řezu je regulovat velikost stromu tak, aby byla nastolena rovnováha mezi růstem nových výhonů a plodností. K řezu stromů je třeba přistupovat citlivě, od věci není ani dodržovat staré známé přísloví „dvakrát měř a jednou řež“. Je třeba také přihlédnout k potřebám a nárokům jednotlivých taxonů.

Podle druhu ovocného stromu řez probíhá 2x ročně. Zimní řez v období vegetačního klidu podpoří růst nových výhonů, letním řezem ovocných stromů pak zkrátíme zbytečně dlouhé větve a odstraníme nepotřebné výhony.