Přeskočit na obsah

Kácení stromů

Kácení stromů

Rádi Vám pomůžeme vyřešit pokácení jakéhokoliv stromu. Od jednoduchého směrového kácení ze země, až po postupné kacení za pomoci stromolezecké techniky se spouštění větví.

Jsme schopni zajistit kompletní odklizení dřevní hmoty.

V případě potřeby Vám rádi pomůžeme s legislativou, týkající se kácení stromu. Od posouzení stavu stromu (tzv. dendrologický průzkum), až po vyřízení povolení ke kácení dřeviny rostoucí mimo les.

Havarijní kácení

Pokud je Váš strom v tzv. havarijním stavu (dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny §8 odst.4)
Jedná se o případy, kdy je stavem dřeviny zřejmě a bezprostředně a ohrožen život či zdraví osob nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Jde tedy zejména o situace, kdy došlo k okamžité změně stavu dřeviny (poškození dřeviny přírodním živlem apod.)
Takovýto strom Vám pomůžeme zabezpečit a co nejdříve odstranit.